• Avtrekkshette, gjemt vekk til du trenger den.
    • Ren luft, enkelt og stille.
    • Fleksibel avtrekkshette, enklere montering
    • All matos og damp fjernes – nesten lydløst
    NaN
    (0)