Produktdetaljer

Eksternt motorsett for Downdraft ventilator. For mer fleksibilitet når det kommer til kjøkkendesign. Passer: DDE5960B, LFD619Y.

Support

Visste du at kan løse mindre problem selv uten å boke en service? Du kan søke etter ditt problem nedenfor så starter du selvhjelpen.