Konkurrancevilkår

1. For å delta i konkurransen må du være over 18 år og bosatt i Norge. Hver deltaker kan vinne maksimalt en (1) premie. Konkurransen er organisert av Electrolux Home Products Norway AS

2. For å delta i konkurransen må du registrere deg ved å fylle ut konkurransedokumentet og også et motivasjonsbrev for hvorfor akkurat du skal vinne denne middagen. De som ikke overholder konkurransevilkårene eller ikke oppfyller kriteriene gjennom uautoriserte midler eller juks elimineres fra konkurransen.

3. Deltakervilkår Konkurransen er åpen for alle som er folkeregistrert i Norge og som på registreringstidspunktet har fylt 18 år. Medarbeiderne til Electrolux eller deres familiemedlemmer, agenter eller profesjonelle tilknyttet kampanjen har ikke rett til å delta i konkurransen.

4. Konkurransen vil finne sted mellom 18. september og 27. september 2017. En jury utpeker fem vinnere blant de som ifølge juryen skapte de beste bidragene. Deltakeren garanterer at de selv har skapt konkurransebidrag. Juryen vil bestå av representanter fra Electrolux. Juryens avgjørelse kan ikke appelleres.

5. Prisen til vinneren er en middag med drikke for to personer på restaurant Flying Culinary Circus, tilberedt sammen med en av Flying Culinary Circus stjernekokker for en verdi på ca. NOK 3000 inkl. mva. Prisen kan ikke byttes mot kontanter eller andre produkter. Eventuell gevinstskatt skal betales av vinneren.

6. Vinneren vil bli kontaktet direkte via e-post i perioden 25. september til 1. oktober. Vinneren må da bekrefte sin plass via mail innen 48 timer.

7. Dersom vinneren har bekreftet sin plass, men senere har blitt forhindret fra å delta, må vinneren ringe og melde dette senest 48 timer før. Overholdes ikke dette vil vinneren bli belastet med et gebyr på NOK 500.

8. Deltakerne gir Electrolux en full, ubegrenset, fullt utbetalt og royaltyfri samt eksklusiv rett til å bruke konkurransebidrag i markedsføringen i ubestemt tid uavhengig av medium og geografisk marked. Dette betyr at Electrolux har ubegrenset rett til å lage kopier av bidraget, redigere bidraget og gjøre det tilgjengelig for allmennheten.

9. Electrolux forbeholder seg retten til å diskvalifisere enhver konkurrent som ikke overholder disse vilkårene.

10. Denne konkurransen er på ingen måte sponset, anbefalt, administrert eller knyttet til Facebook.