Hvordan demontere, montere og reversere dører og hengsler (1)

Senest oppdatert 24.02.2021 13.48

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid .

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig


Hvordan skifte hengsler

VERKTØY:

6 × 300 skruetrekker     

6 × 300 kryssskruetrekker     

8 mm indre sekskantnøkkel


Trinn 1

Prem opp den øvre siden av nedre hengselsdeksel.

Steg 2

Fjern hengselhetten


Trinn 3


Prem opp det øvre hengsledekselet med en skrutrekker.

Trinn 4

Skru av øvre hengseldel.

Trinn 5

Skru av nedre hengseldel.

Trinn 6

Bytt ut med det nye hengslet.

Omvendt ovenfor prosedyrer for å installere nye hengsler og dører, men vær oppmerksom på punktene nedenfor:

Trinn 1

Forsikre deg om at pakningen er riktig festet

Steg 2

Forsikre deg om at pakningen er riktig festet.