Hvordan omhengsle et kjøleskap

Senest oppdatert 04.02.2022 14.48

Problem

  • Omhengsling kjøleskap
  • Bytte side på dør
  • Omhengsle dør 

Gjelder

  • Kjøleskap
  • Kjøleskap uten display 

Vedtak

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før omhengslingen.


Vær alltid forsiktig når du flytter apparatet. For tyngre apparater er det nødvendig at to personer flytter det, grunnet egen sikkerhet. 


Bruk alltid vernehansker og anbefalt verktøy som beskrevet i manualen. 


Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller reparasjon utført av ikke-godkjent montør kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke utføres korrekt og vil ikke dekkes av reklamasjonen. 


Instruksjonene for bakdørene gir informasjon om hvordan du demonterer og monterer dører og hengsler

212002099.pdf


Ønsker du hjelp til montøring, kontakt din lokale kjøkkenmontør eller din elektroforhandler. 

NB! Våre serviceteknikere omhengsler ikke kjøleskap.