Hvordan skifte hengsel (1)

Senest oppdatert 24.02.2021 13.48

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid .

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig


Hvordan skifte hengsler

VERKTØY:

6 × 300 kryssskruetrekker


Trinn 1

Legg produktet på et flatt, mykt underlag eller gulv.

Steg 2

Løsne 4 skruer på bunnhengselet og fjern bunnhengslet.


Trinn 3

Fjern døren forsiktig, og sett den på myk beskyttelse

Bytt ut topphengslet

Trinn 4

Skru ut 3 skruene på det øverste hengslet, fjern det, erstattet av en ny og fest med 3 skruer.

Trinn 5

Fest glassdøren og bunnhengslet forsiktig igjen og fest skruene.

Bytt bunnhengsel

Trinn 6

Festes med nytt bunnhengsel,

og festet 4 skruer, og sett deretter enheten i minst 12 timer før bruk.