Hvordan skifte dørkasser (3)

Senest oppdatert 24.02.2021 13.48

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid.

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig

FJERNE OG INSTALLERE DØRHYLLEN

Slik fjerner du dørhyllen:

1. Hold på venstre side av hyllen.

2. Løft høyre side av hyllen til den løsner fra festet.

3. Løft venstre side av hyllen og fjern den.

For å sette hyllen tilbake i:

1. Plasser hyllen flatt på døren.

2. Skyv to sider av hyllen nedover samtidig slik at hyllen passer til begge festene.