Hvordan skifte hyllen (1)

Senest oppdatert 24.02.2021 13.48

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid .

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig


Hvordan skifte hyllen


For å fjerne noen av hyllene fra skinnerommet, flytt hyllen til posisjonen der hakket på trehyllen er nøyaktig under plaststolpen og løft den opp og ut.

For å erstatte hyllen, gjenta trinnene beskrevet ovenfor i revers