Lys i trommelen på tørketrommelen virker ikke

Senest oppdatert 04.11.2021 13.37

Utgave:

  • Lys i trommelen på tørketrommelen virker ikke

Gjelder:

  • Tørketrommel

Vedtak:

1. Hvis maskinen er ny, sjekk om maskinens spesifikasjoner inkluderer et internt lys.

2. Hvis tørketrommelen er på og lyset i trommelen ikke virker, kontakt et autorisert servicesenter.

Advarsel: Vi anbefaler ikke å bruke produktet før problemet er fullstendig løst. Koble fra produktet og ikke koble det til igjen før du er sikker på at det er OK å gjøre det.