Tørketrommel viser feilkode E70

Senest oppdatert 28.10.2020 15.01

Problem

  • Tørketrommel viser feilmelding E70 på displayet
  • E70-kode

Gjelder

  • Tørketrommel

Vedtak

1. Kontakt et autorisert servicesenter.

Et servicebesøk av en av våre godkjente tjenesteleverandører anbefales.

Noter den rapporterte feilkoden og siter den når du ber om en ingeniør. Dette løser ikke problemet ditt, men det vil hjelpe ingeniøren vår til å identifisere årsaken til problemet.

Advarsel: Vi anbefaler ikke å bruke produktet før problemet er løst helt. Koble fra produktet og ikke koble til igjen før du er sikker på at det er OK å gjøre det.

Årsaken

  • Feilkode E70 indikerer et problem med temperatursensoren