Tørketrommelen lager uvanlige lyder

Senest oppdatert 23.10.2019 11.52

Problem

 • Tørketrommelen lager uvanlige lyder

Gjelder

 • Tørketrommel med ventilering
 • Kondenstørketrommel
 • Tørketrommel med varmepumpe

Løsning

Hvis tørketrommelen lager uvanlige lyder, sjekk forslagene under for trinn for trinn løsninger.

1. Tørketrommel lager lyder etter ny installasjon:

Noen tørketromler har “automatiske” tranportbolter på trommelen.

 • Når du starter apparatet for første gang hører du et smell som indikerer at transportboltene er utløs.
 • Dette er normalt, og ikke en feil med maskinen.
 • Det er også vanligvis en transportsikring ved døråpningen som må fjernes manuelt.  


Merk: Du kan ikke rotere trommelen manuelt på et nytt apparat som ikke har blitt startet opp.

 • Under de første tørkeopperasjonene kan du høre høyere lyder, som forårsakes av pumpen, av fuktighets-indikatoren eller filtbåndet, som først må fuktes med litt vann.
 • En annen mulig støykilde er den elekstriske installasjonen på baksiden av apparatet, som ligger ved siden av apparatets viftekabinett.
 • Trekk apparatet litt ut fra veggen og se om dette løser problemet


2. Tørketrommelen lager summende lyder

Motoren kan ha hengt seg opp eller ha problemer med bevegelsen.

 • Apparatet kan være overfylt
 • Fjern noen klesplagg og prøv på nytt.


3. Tørketrommelen lager en skrapelyd:

Lyden kan oppstå på grunn av fuktsensoren eller filttapen, som må fuktes med litt vann først.

4. Trommelen lager en metallisk lyd:

 • Hvis maskinen din er utstyrt med en varmepumpe er disse lydene normale.
 • Varmepumpen er en kompressor som jobber under høyt trykknivå og kan avgi metalliske bankelyder.


5. Tørketrommelen avgir skranglelyder:

 • Dette kan forårsakes av de elekstriske installasjonene ved siden av viftehuset eller viften kan være løs.
 • Dra apparatet litt ut fra veggen


6. Tørketrommelen lager en skrapelyd:

 • Lyden kan stamme fra fuktighetssensoren eller filttapen.
 • Hvis maskinen er ny, vil lyden sannsynligvis forsvinne etter en stund.
 • Lyden kan også stamme fra vaskedelene i maskinen: metallspenner, glidelåset og liknende gjenstander.
 • Hvis lyden ikke forsvinner gradvis over tid, anbefaler vi at du kontakter et godkjent serviceverksted.


7. Kontakt et autorisert servicesenter

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.

Advarsel: Vi anbefaler ikke å bruke produktet før problemet har blitt fullstendig fikset. Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.


Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.