Displayet er litt uklart på vaskemaskinen/tørketrommelen

Senest oppdatert 26.04.2024 10.04

Problem

 • Tekst og tall er ikke helt klare eller skarpe på skjermen

Gjelder

 • Frontmatet vaskemaskin
 • Toppmatet vaskemaskin
 • Vask/tørk maskin

Vedtak


 1. Sørg for å se horisontalt inn i skjermen.
 2. Juster lysstyrken og kontrasten på skjermen. Hvis maskinen er utstyrt med lysstyrke- og kontrastkontroll, kan du finne informasjon i din brukerveiledning om hvordan du justerer dette.

 3. Kontakt Electrolux Service
  Hvis forslagene ovenfor ikke løste problemet, anbefaler vi at du bestiller et besøk fra en servicetekniker.

Tips

 • Hvis du ser på skjermen fra sidene eller ovenfra, kan den se uskarp ut. og det er ikke maskinens feil.
  Merk: Avhengig av problemet kan et servicebesøk, selv i klageperioden, være gjenstand for betaling. Reparasjon under reklamasjonsretten forutsetter at produktet er korrekt installert, vedlikeholdt, brukt i henhold til bruksanvisningen og at eksterne hendelser - f.eks. lynnedslag, skadedyr etc. - ikke er årsaken til produktets feil. Bestill besøk av en servicetekniker online her