LED blinker på vask-tørk-søylen

Senest oppdatert 29.10.2019 13.50
  • Kontroller funksjonsknappene som kan forhåndsinnstilles på produktets betjeningspanel. Noen eller alle disse kombinasjonene av LED-lamper slår på enten i begynnelsen eller i løpet av en syklus.
  • Hvis en lampe tennes ved slutten av en syklus, kan dette indikere at syklusen er over. Kontroller om døren kan åpnes eller telleren er tilbakestilt. Kontroll om «Slutt» er synlig hvis produktet har et display. Husk at det tar omtrent 3-5 minutter før døren åpner etter slutten av syklusen. Dette er et sikkerhetstiltak for alle vaskemaskiner.
  • Syklusen kan ha blitt avbrutt eller satt på pause ved et uhell. Prøv å starte syklusen ved å trykke på START/PAUSE-knappen.
  • Eventuelle feil indikeres med en blinkende LED, vanligvis ledsaget av en feilkode som er synlig på displayet. I dette tilfellet må du kontakte det lokale serviceverksted.
Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.