Vaskemaskin/tørketrommel viser feilmelding E40, piper eller blinker 4 ganger

Senest oppdatert 17.01.2023 12.17

Problem 

  • Vaskemaskin/tørketrommel viser feilmelding E40, eller produserer 4 pip/4 blink.  

Gjelder for 

  • Vaskemaskin/tørketrommel (integrert og frittstående)  

Løsning 

1. Kontroller om døren er lukket  

  • Gi om nødvendig døren et fast dytt.
  • Du kan høre et klikk.  


2. Kontroller hvorvidt vask sitter fast mellom dørpakningen og dørglasset  

Om nødvendig, fjern noe vask fra trommelen før syklusen startes på nytt.  

3. Det er for mye vask i maskinen (overbelastning)  

Om nødvendig, fjern noe vask fra trommelen før syklusen startes på nytt.  

4. Kontroller den mekaniske barnelåsen (om gjeldende)  

  • Deaktiver barnelåsen med en mynt eller lignende objekt, og prøv igjen.
  • For detaljert prosedyre, se brukerhåndboken levert med apparatet ditt.


5. Dørlåsen er defekt  

Hvis rådene over ikke løser problemet, kan dørlåsen være defekt, og må byttes ut. Vi anbefaler å kontakte et godkjent serviceverksted.       

Noter den rapporterte feilkoden, og oppgi den når du anmoder om en tekniker. Dette vil ikke løse problemet ditt, men det vil hjelpe teknikeren vår å identifisere årsaken til problemet.    

Advarsel: Vi anbefaler ikke å bruke produktet før problemet har blitt løst. Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.

Finn brukermanualen din
Finn brukermanualen din

Løs problemer, og finn instruksjoner og annen dokumentasjon til produktet ditt.

Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.