Vaskemaskinen viser feilmelding E40, piper eller blinker 4 ganger

Senest oppdatert 24.10.2019 07.37

Problem 

  • Vaskemaskinen viser feilmelding E40, blinker eller piper 4 ganger   

Gjelder for 

  • Frontmatet Vaskemaskin (integrert og frittstående)  

Løsning 

1. Kontroller at døren er lukket  

Gi om nødvendig døren et fast dytt.

Du kan høre et klikk.  

2. Kontroller hvorvidt vask sitter fast mellom dørpakningen og dørglasset  

Om nødvendig, fjern noe vask fra trommelen før syklusen startes på nytt.  

3. Det er for mye vask i maskinen (overbelastning)  

Om nødvendig, fjern noe vask fra trommelen før syklusen startes på nytt.  

4. Kontroller den mekaniske barnelåsen (om gjeldende)  

  • Deaktiver barnelåsen med en mynt eller lignende objekt, og prøv igjen.
  • For detaljert prosedyre, se brukerhåndboken levert med apparatet ditt.


5. Dørlåsen er defekt  

Hvis rådene over ikke løser problemet, kan dørlåsen være defekt, og må byttes ut.

Vi anbefaler å kontakte et godkjent serviceverksted.       

Noter den rapporterte feilkoden, og oppgi den når du kontakter en servicetekniker Dette vil ikke løse problemet ditt, men det vil hjelpe teknikeren vår å identifisere årsaken til problemet.    

Advarsel: Bruk ikke produktet før problemet har blitt løst Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.

Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.