Installasjonsfeil for gasskomfyrtopp

Senest oppdatert 23.10.2019 13.06

Problem

  • Det kommer ingen gnist fra komfyrtopp som har gass 
  • Kokeplate slår av/utløser sikring 

Gjelder for

  • integrert gasstopp 
  • frittstående komfyr med gasstopp 

Løsning

I tilfelle en ny installasjon, indikerer problemene nevnt over vanligvis at apparatet ble feilaktig installert.    

Merk: En ny installasjon betyr en av følgende:  

  • Et helt nytt apparat er koblet til en strømforsyning for første gang.
  • Apparatet er koblet til en annen kontakt.


1. Kontroller om det er strøm i kontakten.  

  • Kontroller hvorvidt det er strøm i kontakten ved å koble til et annet apparat og se om det fungerer som det skal.
  • Hvis stikkontakten ikke fungerer, kontakt en kvalifisert elektriker for å løse problemet  


2. Kontroller sikringen for mulige feil.  

Vær sikker på at sikringen er årsaken til feilen Hvis sikringen utløses igjen og igjen, må en kvalifisert elektriker kontaktes  

3. Kontakt den kvalifiserte elektrikeren som installerte apparatet.  

4. Kontakt et godkjent serviceverksted.  

Hvis rådene over ikke løser problemet, anbefaler vi å kontakte en servicetekniker      

Advarsel: Vi anbefaler ikke å bruke produktet før problemet har blitt løst. Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.

Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.