Installasjonsfeil for induksjonskomfyrtopp

Senest oppdatert 23.10.2019 13.10

Problem

  • Apparatet kan ikke slås på/fungerer ikke 
  • Kun to kokesoner fungerer 
  • Feilmelding E3 eller E311 eller E312 vises på displayet (i noen tilfeller også signal/pip)
  •  Feilmelding E8 eller E822 vises på displayet 
  • Kokeplate slår av/utløser sikring 

Gjelder for

  • integrert induksjonstopp 
  • frittstående komfyr med induksjonstopp 

Løsning

I tilfelle en ny installasjon, indikerer problemene nevnt over vanligvis at apparatet ble feilaktig installert.    

Merk: En ny installasjon betyr en av følgende:  

  • Et helt nytt apparat er koblet til en strømforsyning for første gang.
  • Apparatet er koblet til en annen kontakt.


1. Kontroller om det er strøm i kontakten.  

Kontroller hvorvidt det er strøm i kontakten ved å koble til et annet apparat og se om det fungerer som det skal.

Hvis kontakten ikke fungerer, må en kvalifisert elektriker kontaktes for å hjelpe med å løse problemet.  

2. Kontroller sikringen for mulige feil.  

Se til at sikringen er årsaken til feilen Hvis sikringen utløses igjen og igjen, må en kvalifisert elektriker kontaktes  

3. Kontakt den kvalifiserte elektrikeren som installerte apparatet.  

4. Kontakt et godkjent serviceverksted.  

Hvis rådene over ikke løser problemet, kontakt en servicetekniker 

Advarsel: Bruk ikke produktet før problemet har blitt løst Dra ut kontakten og koble ikke til igjen før du er sikker på at det er OK

Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.