Platetoppen viser meldingen "—"

Senest oppdatert 23.10.2019 13.43

Problem:

 • Platetoppen viser feilmeldingen ""—""
 • Platetoppen viser en linje
 • Det høres et lydsignal, og platetoppen slår seg av

Gjelder:

 • integrert elektrisk platetopp
 • frittstående komfyr med elektrisk platetopp
 • integrert induksjonstopp
 • frittstående komfyr med induksjonstopp

Løsning:

1. Meldingen ""—"" indikerer at den automatiske utkoplingsfunksjonen er i bruk

Den automatiske utkoplingsfunksjonen deaktiverer platetoppen automatisk hvis:

 • Alle kokesonene er slått av
 • Du har ikke valgt effekttrinn etter at platetoppen er slått på.
 • Du søler noe eller setter noe på betjeningspanelet i mer enn 10 sekunder (en gryte, en klut eller lignende). Et lydsignal høres, deretter slås platetoppen av. Fjern gjenstanden eller vask betjeningspanelet.
 • platetoppen blir for varm (f.eks. hvis en kasserolle tørrkoker). Før platetoppen brukes igjen, må kokesonene være kalde.
 • Du slår ikke av en kokesone eller endrer ikke effekttrinninnstillingen. Etter en stund tennes ""—"" og platetoppen deaktiveres.


2. Kontakt et autorisert servicesenter

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.

Noter den rapporterte feilmeldingen, og oppgi den når du anmoder om en tekniker. Dette vil ikke løse problemet ditt, men det vil hjelpe teknikeren vår å identifisere årsaken til problemet.

Rapporter feilkoden: HC

Advarsel: Vi anbefaler at du ikke bruker produktet før problemet er fullstendig løst. Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.

Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.