SenseBoil-funksjonen fungerer ikke i induksjonstoppen

Senest oppdatert 23.10.2019 13.26

Problem:

  • SenseBoil®-funksjonen virker ikke
  • Kan ikke aktivere SenseBoil®-funksjonen
  • Hvordan bruke SenseBoil®-funksjonen?

Gjelder:

  • induksjonstopper med SenseBoil®-funksjon

Løsning:

1. Velg en kokesone innen 5 sekunder etter at du har aktivert SenseBoil®-funksjonen.

Se den fulle beskrivelsen i brukerhåndboken som følger med apparatet ditt. Du kan laste ned brukerhåndboken her.

2. Avslutt dine foregående kokeaktiviteter og velg en ledig kokesone fri for restvarme.

Hvis alle kokesonene er i bruk allerede, eller det er noe restvarme igjen i alle, høres et signal i platetoppen, SenseBoil®-indikatorene blinker og funksjonen starter ikke.

3. Sjekk om du brukte riktig mengde vann og/eller poteter samt riktig type poteter for at funksjonen skal fungere.

  • Påse at totalvekten for vann og poteter ikke overstiger 5 kg.
  • Bruk bare kaldt vann fra springen og hele, uskrelte, mellomstore poteter.
  • Se den fulle beskrivelsen i brukerhåndboken eller hurtigguiden som følger med apparatet ditt.


4. Kontroller og endre strømbegrensningsinnstillingene for platetoppen.

Se den fulle beskrivelsen i brukerhåndboken som følger med apparatet ditt.

Forsiktig: Påse at valgt strømstyrke stemmer overens med sikringen for angjeldende kurs.

5. Kontroller om kokeredskapen du valgte passer for SenseBoil® ved å overvåke den første matlagingen.

  • Funksjonen fungerer best for koking av vann og tilberedning av poteter. Se den fulle beskrivelsen i brukerhåndboken som følger med apparatet ditt. Funksjonen virker ikke med kokekar i støpejern eller med teflonpanner, for eksempel med keramisk belegg.
  • Emaljerte stålkjeler anbefales for å oppnå best resultat når du koker poteter.
  • Ulike kokekar kan frembringe ulike resultater. Sjekk ulike kokekartyper eller -størrelse på den valgte sonen eller sjekk dem på andre soner.


6. Påse at overflaten på platetoppen er tørr. Bruk utelukkende kokeredskap med tørr og ren underside.

7. Unngå å generere eksterne vibrasjoner (f.eks. ved å bruke en blender eller plassere en mobiltelefon ved siden av apparatet) mens funksjonen kjører.

8. Kontakt et autorisert servicesenter.

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.

Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.