SenseBoil-indikatorene blinker på induksjonstoppen

Senest oppdatert 23.10.2019 13.49

Problem:

  • SenseBoil®-indikatorene blinker
  • SenseBoil®-funksjonen virker ikke
  • Kan ikke aktivere SenseBoil®-funksjonen
  • Hvordan bruke SenseBoil®-funksjonen?

Gjelder:

  • induksjonstopper med SenseBoil®-funksjon

Løsning:

1. Påse at overflaten på platetoppen er tørr

2. Avslutt dine foregående kokeaktiviteter og velg en ledig kokesone fri for restvarme.

Hvis alle kokesonene er i bruk allerede, eller det er noe restvarme igjen i alle, høres et signal i platetoppen, SenseBoil®-indikatorene blinker og funksjonen starter ikke

3. Velg en kokesone innen 5 sekunder etter at du har aktivert SenseBoil®-funksjonen

4. Hvis ovennevnte råd ikke virker, kontroller og endre strømbegrensningsinnstillingene på platetoppen

Se den fulle beskrivelsen i brukerhåndboken som følger med apparatet ditt.

Forsiktig: Påse at valgt strømstyrke stemmer overens med sikringen for angjeldende kurs. Teknisk hjelp anbefales.


Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.