Ventilator stopper under bruk

Senest oppdatert 27.05.2022 08.24

Mulige årsaker:

  • Utløst sikkerhetsbryter.

For å fortsette, slå av komfyren og ventilatoren, vent i 5 minutter og slå på produktet igjen. Dette bør gi ventilatoren tilstrekkelig tid til å kjøle seg ned og tilbakestille produktet.

  • Et stort antall kokene panner.

Produktet kun konstruert til å absorbere dårlig lukt, ikke store mengder damp.

Kontroller om filtrene er rene. Skift dem ut hvis det er nødvendig.

Sørg for at sugeeffekten til ventilatoren er tilstrekkelig. Kontroller om luft strømmer ut av luftuttaket på den eksterne veggen. Hvis resirkuleringsfunksjonen er aktiver, kontroller at karbonfiltrene er satt inn riktig.

  • Kanalen til friluft kan være tilstoppet eller i feil størrelse.

Kontakt et godkjent serviceverksted.


Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.