Det er mye is i det innebygde kjøleskapet mitt

Senest oppdatert 20.03.2023 08.47

Problem

 • Hvorfor er det mye frost eller is i det innebygde kjøleskapet mitt?
 • Det er en stor isklump på bakveggen av kjøleskapet mitt
 • Det er is på bakplaten i kjøleskapet

Gjelder

 • Kjøleskap integrert

Vedtak

 1. Det er normalt at det dannes frost/is og vann på bakveggen av skapet som vist på bildet.

  Isen dannes ved at normal fuktighet kommer inn i skapet når døren åpnes og fjernes normalt av det automatiske avrimingssystemet
  Er det så mye is at skapet ikke klarer å tine det helt av seg selv, kan problemet i mange tilfeller løses ved å tine skapet manuelt.

 2. Sørg for å pakke inn matvarene.
  Hvis du ikke pakker inn maten, kan det øke mengden fuktighet og frost i kjøleskapet. Du kan redusere mengden fuktighet og frost ved alltid å pakke maten i lufttette beholdere. Felger på bakvegg (kjøleflate) er normale og ikke en feil med skapet.

 3. Sjekk om maten berører bakveggen på skapet.

  Flytt gjenstander som berører bakveggen for å unngå vann eller is på hyllen. Bakveggen vil fryse under avkjøling, og isen blir til vann under automatisk avriming. Hvis gjenstander berører bakveggen, vil vannet ved tining renne ut på hyllen i stedet for ned i dreneringskanalen.

 4. Rengjør dreneringskanalen.
  For å unngå mye fuktighet, vannlekkasje eller is inne i skapet, bør avløpskanalen rengjøres. Rengjør også dryppskålen og avløpsslangen over baksiden av skapet. Ved normal drift avrimes fordamperen (kjøleflaten på bakveggen) i kjølerommet automatisk hver gang kompressoren stopper. Tinevannet ledes ut gjennom en kanal og inn i et dryppbrett på baksiden av kjøleskapet. Dryppbrettet plasseres over kompressoren, hvor vannet fordamper.

 5. Unngå å åpne døren ofte eller over lengre tid.
  Hvis døren har stått åpen for lenge eller åpnes ofte, kan temperaturen i skapet stige og bli for høy, eller det kan dannes mye fuktighet eller is inne i skapet. Hvis det har bygget seg opp is i skapet, kan problemet ofte løses ved å tine skapet. Unngå å la døren stå åpen over lengre perioder, eller åpne den sjeldnere. Dette vil også bidra til å spare energi og beskytte miljøet.

 6. Sjekk om skapet er plant.
  Det er viktig at skapet monteres i vater for å sikre at skapdøren kan lukkes helt og riktig.
  Du kan sjekke kjøkkenskapet vertikalt og horisontalt med vater.

  Hvis kjøkkenskapet ikke er plant, ta støpselet ut av stikkontakten og flytt kjøleskapet. Sjekk nå om det er mulig å rette opp kjøkkenskapet.
  Du kan spørre en kjøkkenforhandler om råd om hva som kan gjøres for å løse problemet.
  Når kjøkkenskapet er plant, setter du kjøleskapet på nytt ved å følge installasjonsinstruksjonene som fulgte med produktet nøye.

 7. Kontroller om skapet er montert i riktig dybde og sikret riktig .
  Det er viktig at skapet monteres nøyaktig i riktig dybde for å sikre at skapdøren kan lukkes helt og riktig. For å sette opp skapet riktig, må du nøye følge instruksjonene som fulgte med skapet. Du kan laste ned brukermanualen din her.
  Du må også sørge for at produktet er skrudd fast i alle festepunkter og alle skruer er montert i braketter, hengseldeler og i den faste hyllen over produktet foran på kjøkkenskapet.
  Se her noen eksempler på montering og dybde:
  -Dør-på-dør installasjon: (Kjøkkendør montert direkte på kjøleskapsdør)

  -Installasjon i skap med skyvehengsler (Kjøkkendør montert i skyveskinne på kjøleskapsdør)


 8. Sjekk om transportdelene er fjernet.
  Døren kan ikke lukkes riktig hvis transportlåsene ikke er fjernet fra døren. Transportlåsene finner du vanligvis i dørens hjørner.
  Eksempel:


 9. Kontroller om dørpakningen sitter riktig eller er skadet.
  Du må sjekke dørpakningen nøye. Trykk dørpakningen på plass hele veien rundt døren.
  Hvis dørpakningen er skadet eller ikke på plass, kan det forhindre at døren lukkes ordentlig.
  Hvis dørpakningen er deformert, kan det i noen tilfeller løses ved å varme den opp litt i noen sekunder med en hårføner og deretter prøve å rette ut gummien.
  Merk! Ikke varm opp dørpakningen for mye da dette kan skade pakningen og døren.

 10. Sjekk om dørhengslene er løse eller skadet på noen måte.
  Er hengslene løse kan du bruke en skrutrekker til å stramme skruene og ev juster samtidig hengslene slik at døren lukkes riktig.
  Hvis hengslet er ødelagt eller skadet, anbefaler vi at du bestiller besøk fra en servicetekniker.
  Ønsker du å bytte hengslene selv, kan du kjøpe nye hengsler i nettbutikken her.

 11. Skadet del
  Hvis hengsler, lamper eller andre deler er skadet, kan de enkelt skiftes ut. Ønsker du å bytte ut delene selv, kan du finne reservedeler, tilbehør og pleieprodukter i vår nettbutikk her.

 12. Boktjeneste
  Dersom ovenstående ikke løste problemet, anbefaler vi at du bestiller et besøk fra en av våre spesialutdannede serviceteknikere.
  Du kan enkelt bestille et servicebesøk på nett hele døgnet, og velge ønsket dato for besøket selv.
Finn brukermanualen din
Finn brukermanualen din

Løs problemer, og finn instruksjoner og annen dokumentasjon til produktet ditt.

Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.