Temperaturen i kombiskapet er for lav

Senest oppdatert 23.10.2019 12.40

Problem    

 • Kjøler for mye, for kaldt i kjøleskapet 
 • Temperaturen er for lav i kjøleskapet 
 • Det er frost i kjøleskapet, rim dannes på innsiden   

Gjelder for    

 • Kjøleskap
 • Kombiskap 

Løsning    

1. Kontroller om enheten kjøler på korrekt måte

 • Mål temperaturen med et termometer i et glass med vann plassert inni kjøleskapet.
 • Kjøleskapet fungerer riktig hvis temperaturen er mellom +4 til +5 °C.
 • Kjernetemperaturen til matvarene er viktigere enn den indre lufttemperaturen i kjøleskapet, siden lufttemperaturen vil variere gjennom hver kjølesyklus (mellom start og stopp av kjøle-kompressoren).
 • Vær oppmerksom på at billigere termometre kan vise variasjoner på ±1–2 °C eller mer. 
 • Juster temperaturen ved å skru på temperaturregulatoren eller via kontrollpanelet.  


2. Skru Shopping Mode av

 • Se i brukerhåndboken for å finne ut om enheten din har denne funksjonen og hvordan du kan skru den av.


3. Kontroller om viften inne i enheten er på og fungerer (hvis enheten er utstyrt med vifte) 

Du kan kontrollere viften ved å lukke døren et øyeblikk, for så å åpne den igjen.

Umiddelbart etter åpning av døren kan du høre om viften går og om den stopper for tidlig. 

4. Sikre at skuffene er lukket / dyttet helt inn

5. Hvis kjøleskapet har deksel/demper for kaldluft-sirkulasjonsviften som kan åpnes og lukkes, kan du lukke denne

Dette dekslet er vanligvis plassert over skuffene eller nær bakveggen bak skuffene. 

6. Forsikre deg om at ingen matvarer berører bakveggen i enheten

 • Flytt eventuelle gjenstander som berører bakveggen for å forhindre dannelse av vann eller is på hyllene.
 • Bakveggen fryser under nedkjøling og is blir til vann under automatisk tining.
 • Hvis gjenstander berører bakveggen under tineprosessen, renner over på hyllene i stedet for ned i avløpskanalen.  


7. Kontakt et autorisert servicesenter

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.

Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.