Automatisk rengjøringsindikator ("Machine Care") lyser på oppvaskmaskinen

Senest oppdatert 12.11.2021 15.50

Problem

Indikatoren for automatisk rengjøring ("Machine Care") lyser på oppvaskmaskinen

Hvordan bruke Auto-Cleaning-programmet?

Hva er Machine Care-programmet?

Hvorfor tennes lampen for automatisk rengjøring (Machine Care)?

maskinpleieikon

Gjelder

Frittstående oppvaskmaskin

Innebygd oppvaskmaskin

Vedtak

Machine Care er et program utviklet for å rengjøre innsiden av apparatet med optimale resultater. Den fjerner kalk- og fettansamlinger

DETTE PROGRAMMET ER IKKE ment å ERSTATTE DE VANLIGE FILTRE OG SPYLEARMENE RENGJØRING

Resten av dette rengjøringsprogrammet bestemmes automatisk av oppvaskmaskinen.

Når apparatet oppdager behovet for rengjøring, vises indikatoren  "Machine Care" lyser.

Fortsett som følger:

1. Rengjør først filtrene og spylearmene. Se brukerhåndboken for detaljert veiledning.

2. Bruk et avkalkingsmiddel eller et rengjøringsmiddel utviklet spesielt for oppvaskmaskiner (tilgjengelig i vår nettbutikk ).

3. Følg instruksjonene på emballasjen. Kjør en tom maskin. 

4. Trykk og hold nede samtidig ("ExtraPower") og ("AUTO Sense") i ca. 3 sekunder: indikatorene (Autorengjøring) og  (“ExtraPower”) blinker. Displayet viser programmets varighet

5. Lukk apparatdøren for å starte programmet.

6. Når programmet er fullført, vises indikatoren  er av.

Finn brukermanualen din
Finn brukermanualen din

Løs problemer, og finn instruksjoner og annen dokumentasjon til produktet ditt.