Oppvaskmaskinen viser feilkode AL5, C1, F1, i10 eller i11, piper en gang, eller varsellampen blinker en gang

Senest oppdatert 07.10.2020 07.16

Problem:

  • Oppvaskmaskinen viser feilmeldingen AL5, C1, F1, i10 eller i11, piper en gang, eller varsellampen blinker en gang, Det indikerer et problem med vann inn.

Gjelder:

  • Frittstående oppvaskmaskin
  • Integrert oppvaskmaskin

Løsning:

1. Kontroller vannforsyningen  

Sjekk vannforsyningen din, for eksempel ved å åpne en kran. Hvis vannstrømmen uteblir, kontakt vannleverandøren din for mer informasjon.  

2. Sjekk at vannkranen til oppvaskmaskinen er helt åpen  

Hvis vanninntakskranen er stengt, slår du av oppvaskmaskinen og åpner vanninntakskranen helt. Slå oppvaskmaskinen på igjen og velg et program. Trykk på startknappen for å starte oppvaskmaskinen.  

3. Sjekk om du bruker mer enn ett apparat som trenger vann  

Hvis mer enn ett apparat bruker vann, kan dette føre til at trykket blir for lavt for oppvaskmaskinen.

Prøv å bruke oppvaskmaskinen mens andre apparater som bruker vann er slått av.  

4. Rengjør vanninntaksfilteret.  

Sjekk om du kan fylle en 10-liters bøtte med vann i løpet av 1 minutt eller en 5-liters bøtte på 30 sekunder fra en kran.

Hvis ikke, er vanntrykket for lavt for oppvaskmaskinen, og du bør kontakte vannleverandøren din.  

5. Kontroller dreneringsslangen for mulig knekk eller vridning  

Hvis inntaksslangen er bøyd, vridd eller skadet, koble oppvaskmaskinen fra strømforsyningen og slå av vannforsyningen. Hvis slangen er skadet, må apparatet inspiseres og repareres av en teknikker.  

6. Kontroller at filteret til vanninntaksslangen ikke er tett.  

Vanninntaksfilteret er plassert i kontakten ved siden av kranen / ventilen. Steng kranen før du fjerner inntaksslangen.

Inntaksfiltret må være rent og uten kalkavleiring, se brukerhåndboken for detaljerte instruksjoner om fjerning og rengjøring av filteret.

Etter at du har rengjort filteret og plassert det tilbake i inntaksslangen, tilkoble slangen, velg et program og sett det i gang.  

7. Kontroll av avløpssystemet  

Sjekk om

  • Filtrene er rene. Du finner informasjon om rengjøring og vedlikehold i brukerhåndboken
  • Avløpsrøret er plassert i riktig høyde over gulvet. Se installasjonsinstruksjonene i din brukerhåndbok, eller separat pakningsvedlegget levert med apparatet ditt.  


8. Sjekk av vannpluggen er fjernet fra vasken. (hvis du nylig har installert eller flyttet oppvaskmaskinen).  

Vannpluggen må fjernes fra sifongfellen. Åpne inntaket hvor avløpsslangen er koblet til sifongfellen, ta av vannpluggen og koble til igjen sifonfelleinntaket.  

9. Kontakt et autorisert servicesenter  

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.    

Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.