Oppvaskmaskinen viser feilkode iF0, iFo eller iF1

Senest oppdatert 23.06.2022 13.53

Problem:

 • Oppvaskmaskinen viser feilmelding iF0, iFo eller iF1

Gjelder:

 • integrert oppvaskmaskin
 • frittstående oppvaskmaskin

Løsning:

1. Tilbakestill apparatet ditt

 • Koble fra strømpluggen for oppvaskmaskinen, vent i 1 minutt og koble den til på nytt.
 • Du kan også slå av strømmen ved å bruke sikringene på panelet/strømbryteren.
 • Hvis du har trukket maskinen ut og skjøvet den tilbake på plass, er det viktig å sørge for at slanger ikke bøyes eller klemmes, og at kranen er helt åpen.
 • Slå på oppvaskmaskinen, velg en passende syklus og start den.
 • Hvis syklusen starter og fungerer normalt, er problemet løst.


2. Kontroller om apparatet viser samme feilmelding igjen, eller om den har endret seg

 • Hvis apparatet viser en annen feilmelding, kontrollerer du koden i brukerhåndboken for hjelp til å feilsøke problemet.


Dersom apparatet fortsatt viser iF0, iFo eller iF1 etter tilbakestilling:

3. Kontroller vanntilførselen

Sjekk vannforsyningen din, for eksempel ved å åpne en kran. Hvis vannstrømmen uteblir, kontakt vannleverandøren din for mer informasjon.

4. Sjekk at vannkranen til oppvaskmaskinen er helt åpen

 • Hvis vanninntakskranen er stengt, slår du av oppvaskmaskinen og åpner vanninntakskranen helt. Slå oppvaskmaskinen på igjen og velg et program.
 • Trykk på startknappen for å starte oppvaskmaskinen.


5. Sjekk om du bruker mer enn ett apparat som trenger vann

 • Hvis mer enn ett apparat bruker vann, kan dette føre til at trykket blir for lavt for oppvaskmaskinen.
 • Prøv å bruke oppvaskmaskinen mens andre apparater som bruker vann er slått av.


6. Kontroller vanntrykket i vanninntaket.

 • Sjekk om du kan fylle en 10-liters bøtte med vann i løpet av 1 minutt eller en 5-liters bøtte på 30 sekunder fra en kran. 
 • Hvis ikke, er vanntrykket for lavt for oppvaskmaskinen, og du bør kontakte vannleverandøren din.


7. Kontroller dreneringsslangen for mulig knekk eller vridning

 • Hvis inntaksslangen er bøyd, vridd eller skadet, koble oppvaskmaskinen fra strømforsyningen og steng vannforsyningen.
 • Hvis slangen er skadet, må apparatet inspiseres og repareres av en tekniker.


8. Kontroller at filteret til inntaksslangen ikke er tett.

 • Vanninntaksfilteret er plassert i koblingen ved siden av kranen/ventilen. Steng kranen før du fjerner inntaksslangen.
 • Inntaksfiltret må være rent og uten kalkavleiring, se brukerhåndboken for detaljerte instruksjoner om fjerning og rengjøring av filteret.
 • Etter at du har rengjort filteret og plassert det tilbake i inntaksslangen, tilkoble slangen, velg et program og sett det i gang.


9. Kontroll av avløpssystemet

Kontroller om: 

 • Filtrene er rene. Du finner informasjon om rengjøring og vedlikehold i brukerhåndboken.
 • Avløpsrøret er plassert i riktig høyde over gulvet. Se installasjonsinstruksjonene i din brukerhåndbok, eller separat installasjonsbrosjyre levert med apparatet ditt.


10. Sjekk om vannpluggen er fjernet fra vasken. (hvis du nylig har installert eller flyttet oppvaskmaskinen).

Vannpluggen må fjernes fra sifongfellen. Åpne inntaket hvor avløpsslangen er koblet til sifongfellen, ta av vannpluggen og koble til igjen sifonfelleinntaket.

11. Kontakt et autorisert servicesenter

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.

Advarsel: Vi anbefaler at du ikke bruker produktet før problemet er fullstendig løst. Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.


Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.