Oppvaskmaskinen viser feilmelding C2, F2, i20, AL6, piper 2 ganger eller LED-indikatoren blinker 2 ganger

Senest oppdatert 19.11.2020 09.42

Problem

  • Oppvaskmaskinen viser feilmeldingen C2, F2, i20 eller AL6
  • Oppvaskmaskin piper 2 ganger eller LED-indikatoren blinker 2 ganger
  • Produktet tømmer ikke ut vann

Gjelder

  • Integrert oppvaskmaskin
  • Frittstående oppvaskmaskin

Vedtak

1. Kontroller at avløpsrøret ikke er tett

2. Kontroller at filteret i avløpsslangen ikke er tett

3. Kontroller at det indre filtersystemet ikke er tett

4. Kontroller at dreneringsslangen er korrekt installert:

  • Lengden på avløpsslangen skal ikke overstige 400 cm.
  • Dreneringsinnløpspunktet må være mellom 40 og 85 cm.
  • Avløpsslangen er ikke skadet, bøyd eller vridd

dish.png

5. Sjekk om vannpluggen er fjernet fra vasken. (hvis du nylig har installert eller flyttet oppvaskmaskinen)

Vannpluggen må fjernes fra sifongfellen.

Åpne inntaket hvor avløpsslangen er koblet til sifongfellen, ta av vannpluggen og koble til igjen sifonfelleinntaket.

6. Kontakt et autorisert servicesenter

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker

Advarsel: Vi anbefaler at du ikke bruker produktet før problemet er fullstendig løst. Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.

Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.