Avstandsstykke Ventilator

Senest oppdatert 13.09.2022 05.47

Problem

Avstandsstykke Ventilator mangler

Vedtak

Det er to avstandsstykker, henholdsvis 60 cm og 90 cm:

  • 60 cm varenr. 4055405643
  • 90 cm varenr. 4055405650

Gjelder

  • x69164md2
  • dpb3930m
  • efp90436ox
  • dpb5950p
  • ffp229x