Mikroplastfilter på veggen

Filteret som hjelper deg å redusere mikroplast i klesvasken

Vårt mikroplastfilter fanger opp de små fibrene av plast som ellers følger med i skyllevannet når du vasker syntetiske plagg. Med filteret på plass reduserer du utslippene av mikroplast.

Mikroplastfilter

Mikroplastfilter

  • Eksternt tilbehør som ikke påvirker dine vanlige vaskerutiner
  • Filtersystemet må installeres på veggen på rett måte
  • Indikator som viser tydelig når du må rense filteret