SIKKERHETSINFORMASJON

AEG-safety-imagery.png

Electrolux ber om at eiere av oppladbare støvsugere AEG Fx9, med visse serienumre, umiddelbart må slutte å bruke apparatet på grunn av et mulig sikkerhetsproblem.

Årsaken er et problem med en komponent som brukes i produktet, som under visse omstendigheter kan forårsake overoppheting og føre til at støvsugeren tar fyr. Overopphetingen anses som en alvorlig risiko som kan føre til at en brann sprer seg til tilstøtende brennbart materiale.

Eiere av de berørte modellene bes ta kontakt med Electrolux kundeservice på tlf +47 22 72 24 00 for å få informasjon om hvordan produktet returneres og for å høre om andre løsningsmuligheter (f.eks. utskifting av produktet eller utstedelse av tilgodelapp etc.).

Det er ikke rapportert om personskade eller skade på eiendom til dags dato. Ikke desto mindre, fordi sikkerheten til forbrukerne er av høyeste prioritet hos Electrolux, tar vi denne saken svært alvorlig. Vi har besluttet å umiddelbart tilbakekalle alle berørte produkter i denne serien.

Følgende produktpartier er berørt: 

pd ikon 100x100.png

PDF-lenke for nedlasting

Du kan bekrefte dette ved å sjekke modell, produktnummer (PNC) og serienummer (SN). Disse finner du på en etikett som er plassert bak syklonenheten til støvsugeren.

Hvis du eier et produkt med de respektive serienumrene/produktnumrene, må du slutte å bruke apparatet umiddelbart, holde det adskilt fra ladestasjonen og ta ut støpselet til ladestasjonen fra stikkontakten i veggen.

Hvis modell- og produktnummeret (PNC) samsvarer, og hvis det er innenfor serienummerområdet (SN) som er oppført ovenfor, og du ennå ikke har blitt kontaktet av vårt lokale Electrolux-servicesenter, ber vi deg å ringe Electrolux Service, +47 22 72 24 00, eller sende email til kundeservice@electrolux.no som vil gi instruksjoner om hvordan du returnerer produktet og hvordan du blir kompensert for returen.

Merk: Produkter med andre serienumre innenfor området AEG Fx9 berøres ikke. Andre AEG-produkter, inkludert eventuelle andre støvsugermodeller, berøres ikke.

Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre.