Vilkår og betingelser

Ved å sende inn et bidrag, bekrefter du at du har lest og aksepterer at du er bundet av følgende vilkår og betingelser.

 • Kvalifisering: Ved deltagelse i denne premiekampanjen, må du være myndig og bosatt i et land som deltar i premiekampanjen, inkludert et av følgende land: Belgia, Tyskland, Nederland, Storbritannia, Frankrike, Polen og Sverige.
  Bare én person per husholdning kan delta i premiekampanjen for det samme produktet.

 • Kampanjedatoer: Premiekampanjen varer fra kl 00:01 15. september 2016, til kl 23:59 14. september 2017. Start- og sluttidene vil være basert på GMT.
 • Slik deltar du: For å delta i konkurransen, må du eie et AEG-produkt. Gå til kampanjenettstedet, opprett en brukerkonto og send inn produktanmeldelsen. Vurderingen må ikke overstige 200 ord.

 • Premieinformasjon: Premien består av en «Sports Mini Mixer» blender. Promotøren forbeholder seg retten til å tilby alternative premier av lik verdi, avhengig av tilgjengelighet.

 • Vinnere: Vinnerne vil bli valgt på en ukentlig basis i hvert deltakerland, blant alle deltakere i landet som sendte en produktvurdering i løpet av uken. I løpet av kampanjen vil det totalt være 52 vinnerne i hvert av de 7 landene. Premiekampanjen er et spill om dyktighet, og sjanse spiller ingen rolle når vinneren plukkes ut. Hver deltakelse vil bli individuelt vurdert, basert på kriteriene nedenfor. Kriteriene er å levere en produktvurdering som er kreativ og innsiktsfull. Promotørens avgjørelse er endelig, og ingen korrespondanse vil bli inngått. 
  Vinnere vil bli varslet via e-post innen 10 dager etter at vinneren er valgt. Hvis du velges ut som vinner, må du svare innen 10 dager for å kreve premien din, og oppgi en gyldig postadresse for levering av premien. Promotøren betaler frakten, men er ikke ansvarlig for eventuelle ekstra kostnader, inkludert, men ikke begrenset til skatter og tollavgifter, ved levering av premien.


 • Ansvar: Promotøren tar ikke ansvar for tap eller skade på premien under levering til vinneren. Bortsett fra slik det kreves av ufravikelig lov, godtar ikke promotøren ansvar for egnethet for et formål for premien, eller for eventuelle skader forårsaket av kampanjen eller premien. 


 • Informasjonspersonver: Ved å delta i premiekampanjen, aksepterer du at personlige data som du oppgir når du oppretter brukerkontoen og sender produktvurderingen og postadressen, kan brukes til ethvert formål knyttet til forsvarlig drift av kampanjen samt for fremtidig kommunikasjon for andre formål fra promotøren eller dennes datterselskaper. Videre godtar du at dine personlige data kan overføres til utvalgte tredjeparter.

 • Opphavsrett: Ved å delta i denne premiekampanjen, forsikrer du at produktvurderingen er ditt originale arbeid, og at du eier opphavsretten til teksten som du sender. Du garanterer videre at teksten ikke krenker rettighetene til noen tredjepart. Du frasier deg også din rett til å få navnet ditt nevnt i forbindelse med produktvurderingen.
  Alle immaterielle rettigheter knyttet til den innsendte produktvurderingen vil ligge hos promotøren, som blant annet gir denne rett til å bruke hele eller deler av produktvurderingen for ethvert formål og i alle medier.
  Ved å delta i denne premiekampanjen, gir du herved arrangøren, tilknyttede selskaper og agenter, tillatelse til å bruke navnet ditt for det formål å fremme produkter eller tjenester hos arrangøren eller dennes partnere.
  Som deltaker i denne premiekampanjen, har du ikke rett til kompensasjon, uansett art, for overføring og bruk av immaterielle rettigheter i forbindelse med innsendt produktvurdering, eller for bruken av navnet ditt som beskrevet ovenfor. 

 • Anvendbar lov: Disse vilkårene skal styres og tolkes i alle henseender i samsvar med gjeldene lover for Sverige, uten hensyn til prinsipper om lovkonflikter. Enhver konflikt som oppstår som følge av disse vilkårene skal avgjøres i svensk domstol, med Stockholms tingrett som førsteinstans.

 • Diverse: Disse vilkårene og betingelsene kan endres eller modifiseres når som helst, etter skjønnet til arrangøren.