VILKÅR FOR KONKURRANSEN

Skriv en recension och vinn en PerfectCare Ultrasonic fläckborttagningspenna!

Från den 16 november 2020 till och med den 15 december 2020 har du som äger eller använder en Electroluxprodukt samt lämnar en recension av produkten på Electrolux webbplats, www.aeg.se, chans att vinna en fläckborttagningspenna till ett värde av 1 090 kr.

Vem som kan delta i Tävlingen samt vad som krävs för att kunna vinna framgår av tävlingsreglerna nedan.

För att delta i Tävlingen måste du acceptera Tävlingsvillkoren. Du gör detta genom att klicka i boxen att du vill delta i Tävlingen samt att du accepterar Tävlingsvillkoren. Genom att du accepterar Tävlingsvillkoren bekräftar du även att du har tagit del av samt förstått hur Electrolux kan komma att behandla dina personuppgifter i samband med Tävlingen. 

Om du inte accepterar Tävlingsvillkoren eller uppfyller de krav som anges däri ska du inte delta i Tävlingen och inte heller acceptera dessa Tävlingsvillkor.

 

Vem anordnar Tävlingen?

Tävlingen anordnas av Electrolux HemProdukter AB (”Electrolux”).

Organisationsnummer: 556010-6626

Sankt Göransgatan 143, 112 17 Stockholm

Tel kundservice: 0771 – 76 76 76

 

Tävlingperiod

Tävlingen börjar den 16 november 2020 kl. 00:01 och avslutas den 15 december 2020 kl. 23:59. Produkterecensioner som lämnas innan eller efter dessa datum kommer inte att beaktas.

 

Vem kan delta?

För att delta i Tävlingen måste du ha fyllt 18 år samt vara permanent bosatt i Sverige. Anställda hos Electrolux samt deras familjemedlemmar får inte delta i tävlingen.

För att delta i Tävlingen måste du äga eller ha använt den Electroluxprodukt som du lämnar en recension om. För att kunna lämna en recension måste produkten finnas tillgänglig på Electrolux webbplats www.electrolux.se. Du får maximalt delta en gång i Tävlingen, oavsett hur många produkter du recenserar.  

 

Hur deltar man och vad måste recensionen innehålla?

Du deltar i Tävlingen genom att lämna en produktrecenesion på Webbplatsen inom tävlingsperioden samt accepterar dessa Tävlingsvillkor. För att kunna lämna en recension måste du även godkänna Electrolux allmänna villkor för recensioner vilka finns tillgängliga på Webbplatsen där recensioner lämnas. En recension som inte uppfyller Electrolux riktlinjer för recensioner, Electrolux allmänna villkor för recensioner och dessa Tävlingsvillkor kommer inte att beaktas inom ramen för Tävlingen.

Din produktrecension får maximalt innehålla 200 ord. För att beaktas inom ramen för Tävlingen ska recensionen innehålla en beskrivning av hur du upplever produktens kvalitet, design och funktion – vi uppskattar all feedback vi får och uppmuntrar såväl positiva som negetiva recensioner så länge de reflekterar hur du upplever produkten.

 

Hur vinner man?

Vinnarna kommer att uses av en jury bestående av anställda på Electrolux. Juryn kommer att välja totalt fem vinnare som i sin recension på bästa sätt beskriver den aktuella produktens kvalitet, design och funktion. Det innebär att recensionen ska beskriva produktens egenskaper på ett sätt som är kreativt och konstruktivt samtidigt som det är tillgängligt och användbart för andra konsumenter. Beslutet av juryn är slutgiltigt och kan inte överklagas. Juryn har inte heller någon skyldighet att motivera valet av vinnare eller varför ett visst tävlingsbidrag inte har vunnit.

Vinnarna kommer att kontaktas per epost senast den 31 januari 2021. Om en vinnare inte återkommit till Electrolux inom sju dagar från dagen då vinnaren kontaktades av Electrolux förbehåller sig Electrolux rätten att utse en annan vinnare. Den tidigare vinnaren har då förlorat sitt pris och har inte rätt att rikta något aspråk mot Electrolux.

Vinnarna kommer att publiceras av Electrolux på Webbplatsen i samband med att vinnarna utses.

 

Vad kan man vinna?

Priset i Tävlingen är en PerfectCare Ultrasonic fläckborttagningspenna till ett värde av 1 090 kr. Electrolux förbehåller sig rätten att byta priset till en annan produkt med motsvarande värde.

Priset kan inte överlåtas och inte heller bytas mot kontanter eller någon annan produkt.

Eventuell fraktkostnad för att skicka priset till vinnaren till dennes adress i Sverige betalas av Electrolux.

 

Vinstskatt

Vinstskatt är en skatt som tas ut på tävlingsvinster. Tävlingsvinster är en typ av inkomst och kan vara föremål för  beskattning. Det är du som mottagare av tävlingsvinsten som är skyldig att rapportera vinsten i inkomstdeklarationen samt betala eventuell skatt på vinsten. Du bör kontakta Skatteverket för att ta reda på vad som gäller i ditt specifika fall.

 

Upphovsrätt

Genom att du lämnar en recension intygar du att recensionen är din egen, att den inte gör intrång i någon annans rättigheter samt att det som framgår av recensionen beskriver din egen upplevelse av den recenserade produkten. Du överlåter även all upphovsrätt avseende recensionen till Electrolux, inklusive men inte begränsat till alla ideella rättigheter såsom rätten att bli namngiven i samband med att recensionen används eller publiceras. Det innebär att Electrolux har rätt att bland annat använda (exempelvis i marknadsföring av produkter), ändra, överlåta, kopiera, radera i sin helhet, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk från, sälja samt distribuera recensionen eller delar av denna i alla typer av medium samt genom all typ av teknik över hela världen utan samtycke från eller ersättning till dig.

 

Hantering av personuppgifter

Genom att delta i Tävlingen accepterar du att Electrolux använder din epostadress för att kontakta dig med anledning av Tävlingen eller din recension. Vid en eventuell vinst godkänner du även att Electrolux publicerar ditt namn på Webbplatsen.

Mer information om hur Electrolux hanterar dina personuppgifter i samband med deltagandet i Tävlingen och lämnandet av en recension på Webbplatsen finner du här https://www.electrolux.se/overlays/data-privacy-statement/.

 

Övriga reservationer

Electrolux förbehåller sig rätten att vid behov ändra Tävlingsvillkoren eller avbryta Tävlingen. Tävlingen genomförs av Electrolux utan stöd eller sponsring från vare sig Facebook eller Instagram.

Electrolux tar inte ansvar för konsekvenserna av att ett tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererat. Electrolux tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka deltagandet i eller slutresultatet av Tävlingen.

Electrolux är inte ansvarigt för några kostnader som du kan ha i samband med Tävlingen eller lämnandet av en recension.

 

___________________