Woman in pink sweater cooking on hob next to man in red jacket cutting vegetables

Reklamasjon og reparasjon

Produkter solgt til forbruker i Norge, er underlagt Lov om forbrukerkjøp. All service / reparasjon skal utføres av serviceverksteder godkjent av leverandør. Les mer nedenfor om hva som gjelder hvis noe går galt med produktet ditt og du trenger hjelp.

Vi har kontakt med service teknikere som er tilgjengelige over hele landet og utdannet av AEG

Lov om forbrukerkjøp

Produkter solgt til forbruker i Norge, er underlagt Lov om forbrukerkjøp. Der det inntreffer feil eller mangler som omfattes av loven innen lovens frister, utbedres dette uten omkostninger for deg. Feil eller skader som oppstår, som er brukerbetinget eller ligger utenfor leverandørens kontroll, omfattes ikke av loven. En reparasjon vil da normalt belastes bruker.

All service / reparasjon skal utføres av serviceverksteder godkjent av leverandør. Inngrep / reparasjoner skal kun utføres av fagperson og i henhold til gjeldende forskrifter. For ytterligere informasjon om leveringsbetingelser, be om forhandlers kjøpsinnformasjon. Ved næringskjøp mellom to profesjonelle parter gjelder egne bestemmelser.

Service

Se først i brukermanualen og avsnittet som omhandler funksjonsfeil og årsaker, for å konstatere om det er en teknisk feil med produktet. Husk alltid å oppgi produktnummer, modellbetegnelse, serienummer og kjøpsdato ved bestilling av service. Dette finner du på dataskiltet på produktet.

Ta vare på kvitteringen, den gjelder som dokumentasjon på kjøpsdato.

Man in pink sweater on pink couch, reading a book

Bli med i MyAEG

Gjør hjemmelivet enklere med MyAEG. Registrer produktene dine i MyAEG og finn alt du trenger på ett sted.

  • Smidigere service og support
  • Enkel tilgang til bruksanvisninger og veiledninger
  • Spesialtilbud og rabatter